SDRUŽENÍ PAMPELIŠKA

Občanské sdružení je nejstarší a nejrozšířenější právní formou nevládní neziskové organizace. Činnost občanských sdružení je upravena zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Účelem sdružení může být buď sdílení společných zájmů nebo nějaká obecně prospěšná činnost.
Sdružení na podporu pěstounských rodin – PAMPELIŠKA, o. s., se sídlem v Podsedicích 155, 411 15 Třebívlice, IČO 22855335 bylo zaregistrováno 20. 9. 2010.

Předseda Gabriela Procházková
místopředseda Petr Pazdera

Další členové:
Martin Procházka
Marie Schneiderová
STanislav Vogl
Cíl a činnost
1. Cíl: Pomoc začínajícím a již fungujícím pěstounským rodinám, opuštěným, sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a mladým lidem, seniorům a osamělým matkám.
2. Činnosti:
- realizace projektů pomoci pěstounským rodinám
- individuální podpora osob zabývající se pěstounskou péčí
- spolupráce s podobně zaměřenými společnostmi
- zprostředkování pomoci jiných organizací a odborníků náhradním rodinám
- organizování poradenské a terapeutické činnosti pro náhradní rodiny
- organizování volnočasových aktivit pro děti a náhradní rodiny
- organizování pobytových táborů pro děti a rodiny
- organizování přednášek, kurzů, besed, výstav a burz
- organizování hmotné a finanční výpomoci pro náhradní rodiny, zejména pak pro stávající pěstounské rodiny nebo pro rodiny s handicapovanými dětmi
- zřizování a provozování zařízení pro výkon pěstounské péče
- zprostředkování osobní asistence dětem a mládeži s postižením
- zřizování a provozování arteterapeutických dílen
- výroba prodej drobných výrobků
- organizování činnosti dobrovolníků domácích i zahraničních
- vytvářet a provozovat komunitní centra se zaměřením na rozvoj malých obcí
- sdružovat občany se zájmem o dění v obci
- zřízení a provoz místní knihovny, zřízení a provoz knihovny na internetu (zejména odborná literatura), pojízdná knihovna
- výroba a půjčovna strukturovaných úkolů
- pečovatelská služba pro seniory a handicapované
- jiné mimořádné akce
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one